Перед використанням Сайту необхідно ознайомитись з умовами Договору публічної оферти (далі «Договір»). Договір містить важливу інформацію для Користувача та правила придбання послуг на Сайті. У разі незгоди з умовами Договору не слід продовжувати використовувати цей інформаційний ресурс.


Умови Договору можуть змінюватися без попередження. Зміни в Договорі набирають чинності з моменту їх опублікування у відповідному розділі сайту. Договір публічної оферти є публічним і, згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх користувачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом цього Договору між Замовником та Виконавцем та засвідчує факт його укладання.


ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «КОНТЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС» (далі Виконавець), ЄДРПОУ 39233278, адреса: вул. Дніпровська набережна, 14-А, офіс 219, м. Київ, 02095, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України пропонує необмеженому колу осіб (далі Користувач) укласти Договір публічної оферти (далі Договір) з метою пошуку та/або придбання транспортних послуг, використовуючи платформу онлайн продажів RezOn (далі Сайт), та/або додаткових сервісів.

Користувач може діяти в рамках Договору від свого імені та/або від імені третьої сторони, у такому разі Користувач діє виключно в межах повноважень, наданих третьою стороною.

Користувач та Виконавець знайомі із загальними вимогами укладання договорів, дотримання яких необхідне для дійсності угоди, маючи повний обсяг громадянської дієздатності та цивільної правоздатності, розуміючи правову природу угоди, свої права та обов'язки за Договором, маючи відповідні повноваження для укладання угоди, усвідомлюючи правові наслідки своїх дій , добровільно та відповідно до чинного законодавства уклали цей Договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 За договором, Виконавець надає доступ до платформи продажу транспортних послуг, що відображає контент постачальників, включаючи розклад та вартість, що дозволяє здійснювати вибір послуг, бронювання місць, здійснювати оплату, оформляти проїзний квиток та додаткові послуги на запит Користувача (далі Послуги).

1.2 Вартість послуг, що пропонуються на сайті, складається з ціни Постачальника контенту та сервісних зборів.

1.3 Для кожного квитка застосовуються правила та умови зазначеного у квитку Постачальника, які є невід'ємною частиною Договору.

1.4 У разі придбання кількох квитків одним замовленням їх правила та умови можуть відрізнятися залежно від Постачальника.

1.5 Недотримання Користувачем умов цього Договору, а також правил та умов Постачальника може призвести до відмови у придбанні контенту, скасуванні замовлення та/або придбаних послуг, у тому числі й неможливості скористатися білетом без повернення сплачених коштів за Квиток.


2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1 Сайт - публічний веб-сайт у вільному доступі, що є технологічною платформою, що об'єднує транспортний контент, супутні послуги та функціонал для їх реалізації (далі «Постачальник»). Сайт належить ТОВ «КОНТЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС» та розташований в мережі Інтернет за адресою https://content-ms.com.

2.2 Акцепт оферти - повне та беззастережне прийняття умов Договору-оферти шляхом здійснення дій Користувачем, який висловлює намір скористатися Сайтом для придбання Послуг.

2.3 Акцепт - це відповідь особи про її прийняття, якій адресована оферта. Вчинення дій особою, яка отримала оферту, щодо виконання зазначених у ній умов Договору (оплата послуг та ін.) у встановлений для її акцепту термін вважається акцептом. У разі прийняття викладених нижче умов фізична особа, яка здійснює акцепт оферти, стає Замовником (далі Користувач, Покупець, Клієнт). Акцепт оферти рівносильний укладенню договору за умов, викладених у оферті.

2.4 Оферта - це документ, опублікований у розділі Сайту, доступного в мережі Інтернет за адресою https://content-ms.com/ua/Template/ShowByType?Type=68

2.5 Замовлення, бронювання, бронь - оформлений належним чином запит Користувача на отримання Послуг, самостійно обраних на Сайті, який передбачає закріплення Користувачем обраної на Сайті послуги за конкретною особою (або особами). Бронювання може передбачати повну або часткову оплату в момент створення на Сайті або оплату у відведений для цього термін. Неоплачене бронювання означає, що оформлене замовлення зарезервоване на певний термін, протягом якого може бути викуплено лише Покупцем, який його здійснив.

2.6 Послуга - комплекс дій, що надаються Постачальником Послуг та/або Перевізником Користувачеві після оплати. Обсяг Послуги та момент її надання обираються Користувачем із наданих на Сайті варіантів самостійно під час формування Замовлення. Відповідно до умов Договору Перевізник та Постачальник Послуг не зобов'язані надавати Користувачеві будь-які інші послуги, крім тих, що заявлені на Сайті в момент формування Замовлення. Перелік послуг, що надаються Користувачеві в рамках Замовлення, може бути змінений Перевізником або Постачальником Послуг в односторонньому порядку, без попередження Користувача. Виконавець надає Послуги відповідно до умов партнерських/агентських/субагентських договорів з Перевізниками та Постачальниками Послуг.

2.7 Електронний квиток, електронний ваучер - електронно-цифровий документ, що зберігається в системі Постачальника Послуг, що містить дані про Послугу, що відображає ідентифікаційні дані Перевізника, що безпосередньо здійснює перевезення, Користувача та пасажирів, що засвідчує придбання Послуги, що підтверджує право вказаних у документі зобов'язуючий Перевізника надати Послугу. Електронний квиток надається Користувачеві шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Користувача безпосередньо Сайтом або Постачальником послуги.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Користувач має право:

3.1.1. Отримати послуги за цим Договором.

3.1.2. Скористайтеся квитком відповідно до обраної дати, часу, місця відправлення та обраного Постачальника.

3.2 Користувач зобов'язаний:

3.2.1. Дотримуватись умов цього Договору, а також Правила та Умови надання послуг, встановлені Постачальником.

3.2.2. Відразу після покупки квитка перевіряти дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття.

3.2.3. При бронюванні Послуги враховуватимемо актуальний час відправлення, а також час для здійснення своєчасної пересадки при зміні рейсів, у тому числі якщо така пересадка автоматично запропонована на Сайті.

3.2.4. Ознайомитись з Правилами Надання Послуг/Правилами Застосування Тарифу, у тому числі умовами повернення квитка.

3.2.5. Зв'язатися з Виконавцем до моменту оплати квитка у разі відсутності умов повернення квитка, що купується.

3.3 Виконавець має право:

3.3.1. Відмовити у наданні Послуг у зв'язку з неналежним виконанням Користувачем своїх зобов'язань за цим Договором.

3.4 Виконавець зобов'язаний:

3.4.1. Надавати послуги, передбачені умовами цього Договору.

3.4.2. Забезпечувати технічну можливість здійснення бронювання та прийому платежів за Послуги за допомогою доступних на Сайті механізмів.

3.4.3. Надавати послуги консалтингу з питань користування Сайтом.


4. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

4.1 Користувач оплачує у повному обсязі вартість квитка та сервісні збори, використовуючи доступний на Сайті механізм здійснення платежів (платіжний шлюз) відповідно до правил платіжних систем.

4.2 Замовлення вважається сплаченим, якщо вартість квитка та сервісні збори списані платіжною системою з рахунку Користувача на користь Виконавця, про що може свідчити відповідна інформація з банку.

4.3 Сервісний збір поверненню не підлягає за винятком випадків, що трапилися з вини Виконавця.

5. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

5.1 Як ідентифікатор Користувача використовується e-mail адреса та/або номер телефону, який вказаний на Сайті під час бронювання та покупки Послуг.

5.2 Звернення з номера телефону/e-mail адреси, вказаної в момент бронювання та покупки Послуги дозволяє встановити Користувача як належну Сторону Договору з відповідними правами та обов'язками, здійснити дії щодо замовлення/квитка, а також Договору в цілому.

5.3 Звернення Користувача з номера телефону та/або e-mail адреси, яка відрізняється від наданої в момент бронювання та покупки Послуги, дає право Виконавцю вимагати від Користувача додатково ідентифікувати себе як належну сторону Договору.

5.4 У разі неможливості ідентифікувати Користувача як належну сторону Договору Виконавець залишає за собою право відмовити у розгляді звернення.

5.5 Відповідальність за збереження та/або доступ до номера телефону та/або e-mail адреси покладається на Користувача.


6. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ

6.1 Повернення квитками здійснюється відповідно до Правил Застосування Тарифу та інших рекомендацій Перевізника, Постачальника Послуг.

6.2 Порядок обробки заяви на повернення та технічна процедура повернення коштів регламентуються Правилами Надання Послуг/Правилами Тарифу за кожним документом окремо.

6.3 Служба підтримки Виконавця має право вимагати від Покупця, який звернувся за поверненням коштів, копії таких документів: заява, документ, що засвідчує особу, довідку чи інший документ, що підтверджує причини повернення, а також витяг з банку під час вирішення спірних фінансових питань.

6.4 Повернення у разі скасування або перенесення рейсу:

6.4.1. Перевізник/Постачальник Послуг не зобов'язаний інформувати Виконавця про скасування або перенесення рейсу. Тому Виконавець позбавлений можливості інформувати Покупця про відміну рейсу Перевізником і, у зв'язку з цим, не несе жодної відповідальності за збитки, завдані Пасажиру внаслідок скасування або перенесення рейсу.

6.4.2. Якщо ваучер не підлягає обміну в касі/при посадці на рейс, а також у разі необхідності повернення коштів внаслідок скасування/перенесення рейсу, Користувач може звернутися до служби підтримки Виконавця.

6.4.3. Якщо ваучер підлягає обміну в касі/при посадці на рейс або вже був обмінений, а також для повернення коштів внаслідок скасування/перенесення рейсу, Користувач може звернутися до каси на автостанції.

6.4.4. Розмір суми, що підлягає поверненню, розраховується без участі Виконавця відповідно до внутрішніх правил Перевізника/Постачальника.

6.5 Добровільне повернення:

6.5.1. У разі оформлення повернення з ініціативи Користувача Виконавець здійснює повернення коштів, використовуючи наданий Постачальником Послуг механізм автоматизованого розрахунку суми.

6.5.2. Умови повернення Перевізників/Постачальників Послуг можуть відрізнятися.

6.5.3. Сервісний збір Виконавця не підлягає поверненню.

6.5.4. За квитками, придбаними за акційними та/або зниженими тарифами, у тому числі при використанні коду, що дає право на знижку, повернення не провадиться.

6.5.5. При поверненні Квитка безпосередньо через сайт, сплачена за Квиток сума або її частина перераховується Користувачеві протягом 10 днів після виконання останнього рейсу, вказаного в Квитку, та/або після прийняття Постачальником та/або Виконавцем рішення про повернення Користувачеві коштів.

6.5.6. У разі незгоди Користувача із сумою повернення, остаточне рішення щодо суми повернення приймає виключно Постачальник.

6.6 Процедура повернення квитка:

6.6.1. Запит на повернення подається Користувачем на Сайті Постачальника або в касі автостанції з детальним описом ситуації та наданням супровідної інформації.

7. КОМПЕНСАЦІЇ

7.1 Виконавець не несе відповідальності за час очікування в пунктах пропуску при перетині кордону, при проходженні митного контролю та не проводить жодних виплат чи компенсацій за збитки та додаткові витрати, понесені у процесі або внаслідок таких затримок.

7.2 У виняткових випадках Виконавець має право повернути повну вартість або частину вартості квитка Користувачеві без погодження суми повернення з Постачальником у разі, якщо ця ситуація була викликана збоєм у роботі Сайту Виконавця. Таке повернення здійснюється за рахунок власних коштів Виконавця.


8. ГАРАНТІЇ СТОРІН

8.1 Здійснюючи покупку на Сайті Користувач гарантує свою дієздатність та дає згоду на обробку своїх персональних даних.

8.2 Користувач гарантує оплату в повному обсязі за всіма придбаними Послугами, сплаченими кредитними/дебетовими картками або іншими доступними методами оплати.

8.3 Виконавець підтверджує, що здійснює свою діяльність у рамках правового поля та надає Послуги Користувачеві відповідно до договору Постачальника Послуг.


9. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

9.1 Користувач погоджується, що несе персональну відповідальність за надану інформацію.

9.2 Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні внаслідок несанкціонованого використання конфіденційної інформації, наданої Користувачем.

9.3 Персональні дані, отримані в результаті оформлення замовлень на Сайті Виконавця, зберігаються відповідно до правил та положень про конфіденційність, які є невід'ємною частиною Договору.

9.4 Виконавець залишає за собою право використовувати та розкривати інформацію про Користувача або про замовлення на умовах дотримання конфіденційності.

9.5 З метою захисту ділових інтересів Виконавець надає відповідь на письмовий запит «Про надання інформації про Постачальника», що надійшов на його адресу, з обов'язковим повідомленням Сторони, щодо якої надіслано запит.

9.6 Виконавець залишає за собою право вносити зміни до правил Конфіденційності.


10. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1 Користувач погоджується та підтверджує правильність та актуальність наданих під час бронювання та придбання Послуг на Сайті даних з метою їх подальшої обробки та зберігання, у тому числі, але не обмежуючись, для:

10.1.1. Передання третім особам, які так чи інакше пов'язані з цим Договором або діють з метою його повного виконання.

10.1.2. Додаткове інформування Користувача про статус виконання рейсу або змін.

10.1.3. Подальшої обробки замовлень Користувача.

10.1.4. отримання сервісних повідомлень, у тому числі за акціями, бонусними програмами та знижками, що проводяться Виконавцем.


11. АВТОРСЬКІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА, ТОВАРНІ ЗНАКИ

11.1 Всі матеріали на Сайті включаючи, але не обмежуючись назвами, логотипами, торговими знаками, знаками обслуговування, торговими іменами, фотографіями, текстами, колонками, малюнками, кліпами та іншими елементами змісту сайту (далі «Зміст»), захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності . Зміст контролюється або належить Виконавцю, а також третім особам, які надали дозвіл на розміщення Змісту або забезпечили Виконавця матеріалами іншим способом. Зміст охороняється законами, включаючи міжнародні угоди та інші закони захисту прав інтелектуальної власності. Сайт зареєстрований, як спільна робота, згідно з чинними законами про авторське право, координація, розміщення та оновлення Змісту захищено авторським правом.

11.2 Користувачеві слід виходити з того, що все наповнення/зміст Сайту захищене авторським правом, якщо інше не обумовлено, та Користувач не може використовувати Сайт іншим способом, відмінним від зазначеного у Договорі без отримання згоди Виконавця.

11.3 Виконавець не дає гарантій та запевнень щодо того, що використання матеріалів, представлених на Сайті, не тягне за собою порушення прав третіх осіб. Всі товари, послуги, програми та технології, опис яких наведено на Сайті, можуть бути об'єктом інших прав власності (включаючи, але не обмежуючись авторськими правами, правами на торгові знаки та патентні права), що належать Виконавцю. Виконавець залишає за собою право докладно не обговорювати їх у цьому Договорі.

11.4 Користувач погоджується з тим, що не набуває жодних прав інтелектуальної власності, використовуючи матеріали, захищені авторськими правами. Будь-яка спроба порушення прав Виконавця, пов'язана зі Змістом Сайту, як і будь-яка спроба нашкодити системі безпеки Сайту або використовувати Зміст Сайту з метою, не передбаченою правовласником, є порушенням законодавства про авторські права, товарні знаки, нормативні акти про конфіденційну та відкриту інформацію, а також інших правових і положень.

11.5 Будь-які продукти, послуги, програми та технології, зазначені в будь-якому з документів, розміщених на Сайті, можуть бути предметом інших прав інтелектуальної власності, що належать Виконавцю.

11.6 Жоден елемент змісту Сайту не повинен розумітися як надання ліцензії або права в порядку презумпції, позбавлення права заперечення або інше, у тому числі, але не обмежуючись, правами на використання будь-яких товарних знаків, відображених на Сайті, без виданого у письмовій формі дозволу Виконавця або третьою стороною, яка є власником зазначених товарних знаків. Неналежне використання будь-яких товарних знаків або іншого матеріалу, розміщеного на Сайті, не допускається.


12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1 Користувач несе відповідальність за недотримання умов цього Договору.

12.2 Користувач несе відповідальність за надання недостовірної інформації, у тому числі про фізичну особу, від імені якої діє в рамках цього Договору, а також за неможливість використання персональної інформації на Сайті.

12.3 Користувач погоджується відшкодувати збитки, заподіяні Виконавцю, а в разі потреби захищати інтереси Виконавця (у тому числі, але не обмежуючись - засновників, дочірніх підприємств, пов'язаних компаній, кожного з працівників, директорів, співробітників, агентів, підрядників та представників) від будь-яких претензій, збитків, витрат та зобов'язань (включно з відповідними витратами на юридичну допомогу), пов'язаними з виконанням умов цього Договору.


13. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН

13.1 Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором внаслідок виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор) після укладення цього Договору.

13.2 Користувач погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні та штрафні збитки, а також за незручності, пов'язані з виконанням перевезення (у тому числі, але не обмежуючись, затримки рейсів, скасування рейсів, пропущені стикування) або інші можливі інциденти, що мали місце у зв'язку з використанням Сайту.

13.3 Виконавець звільняється від відповідальності за будь-які помилки, неточності, неактуальну інформацію на Сайті щодо розкладу, цін та правил їх застосування, якщо така інформація надана безпосередньо Перевізником/Постачальником Послуг.


14. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

14.1 Усі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або у зв'язку з його виконанням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами та за наявності письмової заяви Користувача, переданої через поштове відділення зв'язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.

14.2 У разі якщо Сторони не досягли згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, подальший їх розгляд передбачено відповідно до чинного законодавства України.

14.3 З усіх питань, які не врегульовані в тексті цього Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.


15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1 Номер квитка є номером договору публічної оферти та номером договору перевезення.

15.2 Цей Договір регулює умови придбання обраної Користувачем Послуги, яка є предметом укладання договору.

15.3 Датою укладання Договору є дата отримання Виконавцем оплати за Квиток.


16. ЛЕГІТИМНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

16.1 Основний канал комунікації між Виконавцем та Користувачем – електронні листи або публікація інформації на Сайті. Користувач погоджується з тим, що всі повідомлення в електронній формі відповідають тим самим юридичним вимогам, що й повідомлення у паперовому вигляді.


17. КОНТАКТНА  ІНФОРМАЦІЯ

Назва:
ТОВ «КОНТЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС»
Адреса:
вул. Дніпровська набережна, 14-А, офіс 219, м. Київ, 02095
Контактні дані:
+380 (044) 290 94 52, 0 800 50 78 79
Електронна адреса:
rail@content-ms.com